About us

ENGLISH    ...Почитувани пријатели!
Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна, поуспешна и попривлечна нашата татковина Македонија!
Да ја направиме Македонија земја на можности за сите кои сакаат да живеат, да работат, да создаваат семејство и свое огниште овде- ДОМА!
Македонија има големи можности за сите без разлика на пол, верско убедување, етничка припадност и други разлики...
Затоа, почитувани наши пријатели би биле пресреќни да ни се придружите на патот на остварувањето на оваа благородна и благословена мисија ...

Party structure

Претседател

Рубин Земон

...Почитувани пријатели! Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна

Members of the EC

Член 1

Рубин Земон

...Почитувани пријатели! Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна

Претсаедател

Рубин Земон

...Почитувани пријатели! Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна

Претсаедател

Рубин Земон

...Почитувани пријатели! Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна

Претсаедател

Рубин Земон

...Почитувани пријатели! Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна

Our History

Party foundation

Party foundation

01 march 2014

15 March 2018

Office opening

Свечено отварање на општинска канцеларија во Општина Карпош

Inauguration

Изборно собрание на ПОЕН Охрид

22 Април 2018

NEWSLETTER

Stay up To date with our newsletter. We Do Not Spam.

©2024 -POEN - Partija za opstestven i ekonomski napredok

Search