За Нас

...Почитувани пријатели!
Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна, поуспешна и попривлечна нашата татковина Македонија!
Да ја направиме Македонија земја на можности за сите кои сакаат да живеат, да работат, да создаваат семејство и свое огниште овде- ДОМА!
Македонија има големи можности за сите без разлика на пол, верско убедување, етничка припадност и други разлики...
Затоа, почитувани наши пријатели би биле пресреќни да ни се придружите на патот на остварувањето на оваа благородна и благословена мисија ...

Структура на партијата

Претседател

Рубин Земон е доктор по етнолошки науки и универзитетски професор. Роден е на 25 октомври 1970 година во Струга.

Членови на Извршен Одбор

Претсаедател

Рубин Земон

...Почитувани пријатели! Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна

Претсаедател

Рубин Земон

...Почитувани пријатели! Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна

Претсаедател

Рубин Земон

...Почитувани пријатели! Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна

Претсаедател

Рубин Земон

...Почитувани пријатели! Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна

Претсаедател

Рубин Земон

...Почитувани пријатели! Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна

Претсаедател

Рубин Земон

...Почитувани пријатели! Во ПОЕН (Партијата за општестен и економски напредок) сме здружени и обединети граѓани од град и од село! Ние знаеме што треба, и како треба да ја направиме посилна

Историјат на партијата

Основање на Партијата

Основање на Партијата

01 март 2014

15 Март 2018

Отварање на канцеларија

Свечено отварање на општинска канцеларија во Општина Карпош

Изборно собрание

Изборно собрание на ПОЕН Охрид

22 Април 2018

NEWSLETTER

Stay up To date with our newsletter. We Do Not Spam.

©2024 -ПОЕН - Партија за општествен и економски напредок

Search