Партијата за општествен и економски напредок „ПОЕН“, смета дека Комитетот за односи меѓу заедниците мора да заседава и да даде мислење пред одржувањето на комисиската расправа во Собранието на Република Северна Македонија во второ читање за предлог законите за изменување на Законот за Влада и изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа, со кој се укинува Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и се формира ново Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците.

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Партијата за општествен и економски напредок „ПОЕН“, смета дека Комитетот за односи меѓу заедниците мора да заседава и да даде мислење пред одржувањето на комисиската расправа во Собранието на Република Северна Македонија во второ читање за предлог законите за изменување на Законот за Влада и изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа, со кој се укинува Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и се формира ново Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците.

Во врска со најновите случувања со ОО на ПОЕН во Охрид ве молиме да ја информирате јавноста за следното:

Партијата за општествен и економски напредок „ПОЕН“ е партија со либерал- демократска и социјал-демократска провиненција, која се бори за поголема демократичност во општеството, економски развој и интензивни рурални политики, владеење на правото, развој на мултикултурното општество и интеркултурализмот, слобода на говорот, социјална кохезија, и општествена правда. Токму поради ваквото политичко позиционирање, Партијата е ранлива од етно-национализмот, кој се појавува центрифугално и центрипетално.

NEWSLETTER

Stay up To date with our newsletter. We Do Not Spam.

©2024 -ПОЕН - Партија за општествен и економски напредок

Search